Pirkimo – Pardavimo taisyklės

1. BENDROJI DALIS

1.1. „Bauroc“ internetinės parduotuvės (toliau – Internetinė parduotuvė) savininkas yra bendrovė „Bauroc“ UAB (įmonės kodas 300563998), buveinės adresas P. Lukšio g.32/ J. Kubiliaus g. 12, Vilnius, LT- 08222 Lietuva.

1.2. Šios Taisyklės reglamentuoja „Bauroc“ UAB (Pardavėjo) ir perkančio asmens (Pirkėjo), teisinius santykius, kylančius perkant ir parduodant prekes Internetinėje parduotuvėje.

1.3. Be šių Taisyklių, teisinius santykius, kylančius perkant prekes e. parduotuvėje, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

1.4. Pardavėjas gali keisti e. parduotuvės Taisykles bei produktų ir paslaugų kainas.  Apie pakeitimus bus pranešama e. parduotuvės aplinkoje. Sandoriui taikomos sandorio metu galiojančios Taisyklės ir kainos.

1.5. Produktų kainos ir nuolaidos gali skirtis nuo tų pačių produktų kainų ir nuolaidų statybos prekių parduotuvėse.

1.6. Visi gaminių paveikslėliai yra iliustracinio pobūdžio.

2. Kaina

2.1. Informacija apie prekes pateikiama Internetinėje parduotuvėje greta prekių, o kainos nurodomos eurais su Lietuvos Respublikoje galiojančiu 21 % PVM.

2.2. Internetinėje parduotuvėje kainos nurodytos greta prekių. Prie kainos pridedamas mokestis už prekių pristatymą, nebent mokant už prekes būtų nurodyta kitaip. Prekių pristatymo mokestis priklauso nuo Pirkėjo vietos ir pristatymo būdo. Pristatymo mokestis Pirkėjui parodomas pateikiant užsakymą.

2.3. Pardavėjas turi teisę atsisakyti pardavimo sandorio ir nepristatyti prekės Pirkėjui, jei dėl klaidos Internetinėje parduotuvėje nurodyta prekės kaina yra gerokai mažesnė už jos rinkos kainą. Tokiu atveju Pardavėjas grąžina Pirkėjui sumokėtą sumą už nepateiktą prekę.

3. UŽSAKYMO PATEIKIMAS

3.1. Norėdami užsisakyti prekių, turite įtraukti norimus produktus į pirkinių krepšelį. Užsakymą pateikite užpildydami reikiamus duomenų laukus ir pasirinkite pageidaujamą prekių pristatymo būdą.

3.2. Pirkinių krepšelyje esančius produktus ir jų kiekį galima keisti ir pašalinti prekes iš pirkinių krepšelio iki sumokant už Užsakymą.

3.3. Pateikiant užsakymą, ekrane rodoma galutinė kaina, kurią galima sumokėti naudojantis banko nuoroda ar kitu siūlomu mokėjimo būdu.

3.4. Sutartis įsigalioja mokėtinai sumai patekus į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą.

3.5. Pardavėjas išsiųs užsakymo patvirtinimo pranešimą Pirkėjo nurodytu e. pašto adresu. Jei pašto dėžutėje nėra pranešimo, patikrinkite, ar jis netyčia nepateko į šlamšto aplanką.

3.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti sutarties, jei užsakytų prekių neįmanoma pristatyti dėl to, kad baigėsi jų atsargos arba dėl kitų priežasčių.  Pardavėjas nedelsdamas apie tai praneša Pirkėjui ir nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo išsiuntimo, grąžina už nepristatytas prekes gautą sumą (įskaitant pristatymo išlaidas).

4. APmokėjimas

4.1. Už pirkinius Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas moka 100 % avansą.

4.2. Užsakymus reikia apmokėti per Lietuvos bankų nuorodas, įtrauktas į „PaySera“ mokėjimo tarpininkavimo paslaugą.

4.3. Mokėjimas atliekamas už e. parduotuvės ribų, saugioje aplinkoje. Pardavėjas neturi prieigos prie Pirkėjo banko ir kredito kortelės duomenų.

4.4. Internetinė parduotuvė nesuteikia galimybės apmokėti užsakymo vėliau pagal sąskaitą faktūrą.

5. PRISTATYMAS

5.1. Internetinė parduotuvė tiekia produktus Lietuvoje.

5.2. Produktai pristatomi Internetinėje parduotuvėje Pirkėjo pasirinktu būdu.

5.3. Prekių siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas, o atitinkama informacija apie kainą pateikiama šalia siuntimo būdo.

5.4. Pardavėjas siunčia užsakymus visomis darbo dienomis, paprastai kitą dieną po užsakymo, bet ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po užsakymo patvirtinimo ir apmokėjimo Internetinėje parduotuvėje.  Pasiliekame teisę išimtiniais atvejais pristatyti prekes per 45 kalendorines dienas.  Tokie atvejai laikomi specialiais užsakymais.

6. TEISĖ ATSISAKYTI, GRĄŽINTI IR PAKEISTI PREKES

6.1.  Pirkėjas turi teisę atsisakyti sandorio per 14 kalendorinių dienų, raštu pateikdamas Pardavėjui prekių atsisakymo prašymą, kuriame turi būti nurodyti šie duomenys:

  • Vardas ir pavardė

  • Kontaktinis telefonas

  • E. pašto adresas

  • Adresas

  • Banko sąskaitos duomenys

  • Užsakymo pateikimo data

  • Prekių gavimo data

  • Grąžinamų prekių pavadinimas

  • Grąžinimo priežastis


6.2.  Prašymas atsisakyti prekių turi būti išsiųstas e. pašto adresu bauroc@bauroc.lt  arba paštu adresu: P. Lukšio g.32/ J. Kubiliaus g. 12, Vilnius, LT- 08222 Lietuva, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo. Pardavėjas patvirtina, kad gavo atsisakymo prašymą, išsiųsdamas pranešimą Pirkėjui.

6.3. Prie grąžinamų prekių turi būti pridėta visa pirkimo dokumentacija. Grąžinant prekes negali būti pašalintos prekių etiketės ir prekių būklę saugančios priemonės (pvz., apsauginė plėvelė, drėgmės sugėrikliai, plastikinės įmautės ir kt.), kurios netrukdo prekių patikrinti ir jas apžiūrėti.

6.4. Norint pasinaudoti 14 dienų grąžinimo teise, užsakytų prekių būklė negali būti blogesnė, nei buvo gavimo metu. Pardavėjas turi teisę sumažinti grąžinamą sumą, jei prekių vertė sumažėjo. Pardavėjas turi teisę atsisakyti kompensuoti prekių kainą, jei grąžinamų prekių būklė nebeleidžia jų parduoti kitiems klientams.

6.5. Pirkėjas privalo grąžinti prekes Pardavėjui per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo atsisakyti prekių pateikimo dienos. Prekių grąžinimo vieta yra „Bauroc“ UAB buveinė adresu:  P. Lukšio g.32/ J. Kubiliaus g. 12, Vilnius, LT- 08222 Lietuva, telefonas pasiteiravimui +370 5 2747393.

6.6. Kol grąžinamos prekės nepriimtos, Pardavėjas neprisiima už jas atsakomybės. Prekės grąžinimas ir (arba) trūkumų turinčio produkto keitimas yra nemokamas, išskyrus transporto išlaidas, kurias turi padengti Pirkėjas. Jei Pirkėjui buvo pristatyta trūkumų turinti prekė, jos grąžinimo išlaidas padengia Pardavėjas.

6.7. Gavęs grąžinamas prekes, Pardavėjas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių atsisakymo prašymo gavimo, grąžina Pirkėjui visą iš jo pagal sutartį gautą sumą už grąžinamas prekes, įskaitant transporto išlaidas. Jei Pirkėjas aiškiai pasirinko pristatymo būdą, kuris skiriasi nuo pigiausio įprasto Internetinės parduotuvės siūlomo pristatymo būdo, Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui išlaidų, viršijančių įprasto pristatymo būdo išlaidas.

6.8. Pardavėjas pasilieka teisę atidėti pinigų grąžinimą, kol bus grąžinta prekė, kuri yra sutarties objektas.

6.9. Pardavėjas turi teisę atsisakyti pardavimo sandorio ir reikalauti iš Pirkėjo grąžinti prekes, jei dėl klaidos Internetinėje parduotuvėje nurodyta prekės kaina yra gerokai mažesnė už jos rinkos kainą.

7. TEISĖ PATEIKTI pretenzijĄ

7.1. Nustatęs prekės neatitikimą ar prekės trūkumus, Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo neatitikimo pastebėjimo, apie tai pranešti Pardavėjui, išsiųsdamas reikiamą informaciją e. pašto adresu bauroc@bauroc.lt  arba raštu adresu: P. Lukšio g.32/ J. Kubiliaus g. 12, Vilnius, LT- 08222 Lietuva.

 7.2. Esant prekės neatitikimui ar trūkumams, Pirkėjas turi teisę reikalauti pataisyti ar pakeisti prekę reikalavimus atitinkančia ir trūkumų neturinčia preke arba grąžinti prekę Pardavėjo sąskaita.

7.3. Pirkėjas turi teisę reikalauti sumažinti prekės pirkimo kainą arba nutraukti sutartį ir susigrąžinti už prekę sumokėtą sumą, jei:

-    Pardavėjas negali pataisyti ar pakeisti prekės, arba

-    prekės pataisyti ar pakeisti nepavyksta, arba

-    Pardavėjas per protingą laiką nepašalina trūkumo.

7.4. Grąžinus reikalavimų neatitinkančią prekę, Pirkėjui ne vėliau kaip per 14 dienų grąžinama už prekę ir jos pristatymą sumokėta suma į nurodytą banko sąskaitą.  Pardavėjas turi teisę atidėti pinigų grąžinimą, kol Pirkėjas grąžins turimą prekę.

7.5. Pardavėjas nekompensuoja Pirkėjo patirtų išlaidų, jei prekė neatitinka reikalavimų ar turi trūkumų, ir neatsako už jas, jei:

-    prekės vertė sumažėjo / prekė buvo sugadinta dėl Pirkėjo kaltės;

-    trūkumų atsirado dėl prekės naudojimo ne pagal paskirtį, t. y. nesilaikant instrukcijos;

-    prekės vertė sumažėjo dėl natūralaus nusidėvėjimo įprastai ją naudojant;

-    nėra pirkimą patvirtinančio dokumento kopijos.

7.6. Kilus Pirkėjo ir Pardavėjo nesutarimų dėl prekės trūkumų, Pirkėjas turi teisę pateikti Pardavėjui pretenziją raštu arba kitu formatu, kurį galima atkurti raštu, skunde nurodydamas savo vardą ir pavardę bei kontaktinius duomenis, skundo datą, prekės trūkumus ir pageidaujamą sprendimą. Pardavėjas per 14 kalendorinių dienų atsakys į Pirkėjo skundą raštu arba kitu formatu, kurį galima atkurti raštu. Jei Pirkėjas turi nusiskundimų dėl Internetinės parduotuvės, juos reikia išsiųsti e. pašto adresu bauroc@bauroc.lt .

7.7. Jei Pirkėjas ir Pardavėjas nepasiekia susitarimo, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Lietuvos vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vartotojų ginčų komisiją dėl ginčo sprendimo ne teisme.   Vartotojų ginčų komisija yra kompetentinga spręsti ginčus, kylančius iš Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos sutarties. Pirkėjo skundą komisija nagrinėja nemokamai. Ginčai vartotojų teisių apsaugos tarnyboje sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.  

7.8. Jei šalys nesutinka su Komisijos sprendimu, jos turi teisę kreiptis į Pirkėjo gyvenamosios vietos apygardos teismą.

8. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

8.1. Asmens duomenų valdytojas yra bendrovė „Bauroc“ UAB (įmonės kodas 300563998), buveinės adresas: P. Lukšio g.32/ J. Kubiliaus g. 12, Vilnius, LT- 08222 Lietuva.

8.2. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktais.

8.3. Duomenų valdytojas renka šiuos asmens duomenis: vardas ir pavardė, telefono numeris, adresas, e. pašto adresas, banko sąskaitos duomenys. Duomenys naudojami užsakymui apdoroti ir prekėms Pirkėjui išsiųsti. Pardavėjas prekių pristatymo tikslais perduoda asmens duomenis transporto paslaugas teikiančioms įmonėms.

8.4. Duomenų valdytojui perduoti asmens duomenys yra saugomi ir laikomi konfidencialia informacija. Duomenų perdavimas tarp kliento ir bankų yra užšifruotas. Duomenų valdytojas neturi prieigos prie konfidencialių kliento banko ir mokėjimo kortelių duomenų. Duomenų valdytojas neatskleidžia minėtų duomenų trečiosioms šalims.

8.5. Duomenų valdytojas gali siųsti Pirkėjui naujienlaiškius, įskaitant apklausas ir pasiūlymus Pirkėjo e. pašto adresu tik tuo atveju, jei Pirkėjas davė išankstinį sutikimą.

8.6. Pirkėjas turi teisę pateikti skundą Duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui, jei nustato, kad tvarkant asmens duomenis buvo pažeistos jo teisės. Duomenų apsaugos inspekcijos kontaktinė informacija pateikta interneto svetainėje https://vdai.lrv.lt/ .