Privatumo politika

Internetinės parduotuvės „bauroc webshop“ asmens duomenų valdytojas yra bendrovė „Bauroc“ UAB (registracijos kodas 300563998), buveinės adresas Lukšiog.32/ j. Kubiliaus g. 12, Vilnius, LT-08222, Lietuva e. pašto adresas bauroc@bauroc.lt.

 

KOKIE ASMENS DUOMENYS Tvarkomi

 

  • vardas ir pavardė, telefono numeris ir e. pašto adresas

  • prekių pristatymo adresas

  • banko sąskaitos numeris

  • prekių ir paslaugų kaina bei duomenys, susiję su mokėjimais (pirkimo istorija)

  • klientų tarnybos duomenys

KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Asmens duomenys naudojami klientų užsakymams tvarkyti ir prekėms pristatyti.

Pirkinių istorijos duomenys (pirkimo data, prekės, kiekis, kliento duomenys) naudojami perkamų prekių ir paslaugų apžvalgai parengti ir klientų pageidavimams analizuoti.

Banko sąskaitos numeris naudojamas mokėjimams klientui grąžinti.

Asmens duomenys, tokie kaip e. pašto adresas, telefono numeris, kliento vardas ir pavardė, tvarkomi siekiant išspręsti su prekių ir paslaugų teikimu susijusius klausimus (pagalba klientams).

Internetinės parduotuvės vartotojo IP adresas ar kiti tinklo identifikatoriai tvarkomi siekiant pateikti internetinę parduotuvę kaip informacinės visuomenės paslaugą ir kaupti interneto naudojimo statistiką. 

TEISINIS PAGRINDAS

Asmens duomenys tvarkomi siekiant vykdyti su klientu sudarytą sutartį. Asmens duomenys tvarkomi siekiant vykdyti teisines prievoles (pvz., susijusias su apskaita ir vartotojų ginčų sprendimu).

GAVĖJAI, KURIEMS PERDUODAMI ASMENS DUOMENYS

Asmens duomenys perduodami internetinės parduotuvės klientų tarnybai, pirkimo istorijai tvarkyti ir klientų problemoms spręsti.

Vardas ir pavardė, telefono numeris ir e. pašto adresas bus perduoti kliento pasirinktam transporto paslaugų teikėjui. Jei prekės pristatomos per kurjerį, be kontaktinių duomenų, jam bus pateiktas ir kliento adresas. 

Internetinės parduotuvės apskaitą veda paslaugų teikėjas, Asmens duomenys perduodami paslaugų teikėjui apskaitos operacijoms atlikti.

Asmens duomenys gali būti perduodami informacinių technologijų paslaugų teikėjams, jei tai reikalinga internetinės parduotuvės veikimui ar duomenų talpinimui užtikrinti.

 

SAUGUMAS IR PRIEIGA PRIE DUOMENų

 

Asmens duomenys saugomi  https://www.shoproller.com/ serveriuose, esančiuose Europos Sąjungos valstybės narės ar šalių, prisijungusių prie Europos ekonominės erdvės, teritorijoje. Duomenys gali būti perduodami šalims, kurių duomenų apsaugos lygį Europos Komisija įvertino kaip pakankamą, ir JAV įmonėms, kurios yra prisijungusios prie duomenų apsaugos sistemos (angl. Privacy Shield).

Prieigą prie asmens duomenų turi internetinės parduotuvės darbuotojai, kurie gali susipažinti su asmens duomenimis, kad išspręstų su internetinės parduotuvės naudojimu susijusius techninius klausimus ir teiktų klientų aptarnavimo paslaugas.

Internetinė parduotuvė įgyvendina tinkamas fizines, organizacines ir IT saugumo priemones, kad apsaugotų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neteisėtos prieigos ir atskleidimo.

Asmens duomenų perdavimas įgaliotiesiems internetinės parduotuvės duomenų tvarkytojams (pvz., teikiantiems transportavimo ir duomenų talpinimo paslaugas) vyksta remiantis sutartimis, sudarytomis tarp internetinės parduotuvės ir įgaliotųjų duomenų tvarkytojų. Įgaliotieji tvarkytojai privalo užtikrinti tinkamas asmens duomenų tvarkymo apsaugos priemones.

SUSIPAŽINIMAS SU ASMENS DUOMENIMIS IR JŲ TAISYMAS

Su asmens duomenimis galima susipažinti ir juos taisyti internetinės parduotuvės vartotojo profilyje. Jei pirkimas buvo atliktas nesinaudojant vartotojo profiliu, su asmens duomenimis galima susipažinti kreipiantis į klientų aptarnavimo tarnybą.

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

 

Sutikimo atšaukimas

 

Jei asmens duomenys tvarkomi remiantis kliento sutikimu, klientas turi teisę atšaukti sutikimą, apie tai pranešdamas klientų tarnybai e. paštu.

SAUGOJIMAS

Uždarant internetinės parduotuvės kliento paskyrą, asmens duomenys ištrinami, nebent tokius duomenis reikia saugoti apskaitos ar vartotojų ginčų sprendimo tikslais.

Jei pirkimas internetinėje parduotuvėje buvo atliktas nesinaudojant vartotojo paskyra, pirkimo istorija saugoma trejus metus.

Kilus ginčui dėl mokėjimų ir vartotojų ginčų, asmens duomenys bus saugomi tol, kol bus patenkinta pretenzija arba sueis senaties terminas.

Apskaitai reikalingi asmens duomenys saugomi septynerius metus.

ištrynimas

Jei norite, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, susisiekite su klientų tarnyba e. paštu. Į prašymą ištrinti duomenis atsakoma ne vėliau kaip per mėnesį ir nurodomas duomenų ištrynimo laikotarpis.

PERDAVIMAS

Į e. paštu pateiktą prašymą perduoti asmens duomenis bus atsakyta vėliausiai per mėnesį. Klientų tarnyba identifikuoja ir praneša apie asmeninius duomenis, kurie turi būti perduodami.

TIESIOGINĖS RINKODAROS PRANEŠIMAI

E. pašto adresas ir telefono numeris naudojami tiesioginės rinkodaros pranešimams siųsti, jei klientas davė sutikimą.  Jei klientas nenori gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų, e. laiško paraštėje reikia spustelėti atitinkamą nuorodą arba susisiekti su klientų tarnyba.

Jei asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (profiliavimas), klientas turi teisę bet kuriuo metu prieštarauti pirminiam ir tolesniam jo asmens duomenų tvarkymui, įskaitant su tiesiogine rinkodara susijusį profiliavimą, pranešdamas klientų tarnybai e. paštu (ši informacija turi būti pateikta aiškiai ir atskirai nuo kitos informacijos).

GINČŲ SPRENDIMAS

Ginčai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, sprendžiami per klientų tarnybą bauroc@bauroc.lt. Priežiūros institucija yra Lietuvos duomenų apsaugos inspekcija (ada@ada.lt).